AG Tracker

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost AG info, s.r.o. (jako Správce) ve vztahu k údajům o uživatelích ctí následující zásady:

 • respektujeme soukromí našich uživatelů, této oblasti věnujeme odpovídající pozornost a podnikáme všechny příslušné kroky k tomu, abychom údaje o našich uživatelích řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím;
 • dodržujeme platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Při používání služby AG Tracker shromažďujeme technické údaje o tom, jaké používáte zařízení, hardware a operační systém. Takto shromážděné údaje následně používáme pro interní analytické účely. Díky těmto údajům můžeme pracovat na neustálém zlepšování našich služeb.

Pro přihlášení do AG Tracker můžete použít své existující přihlašovací údaje pro službu AG Tracker. Pokud si vytváříte nový účet, budeme po vás vyžadovat některé osobní údaje.

Z osobních údajů zadaných při vaší registraci do služby AG Tracker můžeme použít:

 • váš e-mail pro komunikaci s vámi – můžeme vám posílat důležitou komunikaci ohledně vámi hlášených chyb v aplikaci;
 • vaše jméno.

Po přihlášení do AG Tracker si u nás můžete ukládat některé další údaje. Díky tomu je pak možné sdílení některých údajů mezi službou na webu a vaším mobilním zařízením. Ukládat se mohou následující údaje:

 • vaše uložené trasy (jízdy) z mobilních zařízení, včetně veškerých údajů o poloze, délce, rychlosti, a dalších vámi zaznamenaných metadat – tyto vám zobrazujeme v Moje farma a ve webové aplikaci, kde s nimi můžete dále pracovat nebo je i smazat;
 • vámi nahrané fotografie – pokud se rozhodnete využívat modul Pojištění, ukládáme v naší službě na webu vámi vybrané a odeslané fotografie.

Polohové služby:

Data o vaší poloze jsou používána pro zobrazení vaší pozice na mapě nebo pro záznam jízdy ve službě AG Tracker.

Při použití záznamu jízdy ukládáme vaši polohu, jakmile je záznam jízdy zapnutý, a umožňujeme vám si data uložit jako provedenou jízdu do Moje farma nebo Přehledu jízd. Pokud je záznam jízdy zapnutý, může být vaše poloha zaznamenávána i v případě, že aplikaci právě nepoužíváte (tj. aplikace běží na pozadí).

Kalendáře Google:

Pokud uživatel projeví zájem, mohou se události z kalendářů v AG Tracker propisovat do kalendářů Google. AG Tracker pak může vytvářet, upravovat nebo mazat události v Google kalendáři uživatele, který uživatel sám zvolí. Úprava a mazání se týká pouze událostí, které AG Tracker dříve vytvořil. AG Tracker nikdy nepřistupuje k datům událostí, které v Google kalendáři vytvořil sám uživatel, ani tyto události nemůže nijak upravovat či mazat.

Co se s vašimi údaji děje dále:

 • vámi zaznamenané jízdy jsou uloženy do neveřejné databáze. Zobrazit si je můžete pouze vy, případně vaši kolegové, které k tomu určíte;
 • vámi nahrané fotografie jsou uloženy do neveřejné databáze. Zobrazit si je můžete pouze vy, případně vaši kolegové, které k tomu určíte;
 • pokud použijete funkci nahlášení chyby v mapě nebo v aplikaci AG Tracker, shromáždíme kromě vaší identifikace i další údaje potřebné k vyřešení chyby;
 • svá uložená data v můžete kdykoliv odstranit;

Kdo další má přístup k datům z AG Tracker

Data zpracovává společnost AG info, s.r.o. (jako Správce) dle výše popsaných pravidel. Nesdílíme data s neznámými subjekty. Anonymizovaná data mohou být v určitých případech poskytnuta dalším zpracovatelům dat (viz níže) s cílem poskytnutí služby.

Naši zpracovatelé:

 • Google – Google, LLC – Služba Firebase Ochrana soukromí. Slouží pro účely bug reportingu, beta distribuce aplikace a mobilnímu statistikování.

© 2024